Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Pani Violetta Myszk-Zawadzka
Dyrektor przedszkola, staż pracy pedagogicznej –
32 lata. Specjalista z zakresu pedagogiki opiekuńczej, edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz z zakresu
zarządzania placówką oświatową. Przez 25 lat pełniła funkcję pedagoga
zajmując się między innymi diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym. W latach
2008-2010 pełniła nadzór pedagogiczny w punkcie przedszkolnym „Uniwersytet
Przedszkolaka”, a latach 2012-2017 była dyrektorem zespołu szkół z oddziałami
przedszkolnymi. W pracy pedagogicznej najważniejsze jest dla niej dobro
i bezpieczeństwo dziecka oraz współpraca z rodzicami.

Pani Urszula Bełdowicz
Dyrektor ds administracyjnych i finansowych

Pani Karolina
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. studia pierwszego stopnia (tytuł licencjata) z zakresu wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną oraz drugiego stopnia (tytuł magistra) zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami psychoterapii.
Praca z dziećmi, mimo iż stanowi ciągłe wyzwania, daje mi ogromną dawkę radości i optymizmu. Uważam, że najważniejszym zadaniem nauczyciela jest wspieranie rozwoju dzieci i zachęcanie ich do poznawania świata. Dbam o to, aby wszelkie formy pracy były dla nich atrakcyjne i interesujące. Na naszych zajęciach nie brakuje eksperymentowania, ruchu, muzykowania i twórczości plastycznej. Niezwykle istotnym elementem jest dla mnie także uwzględnienie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz dopasowanie rodzaju pracy do ich predyspozycji. Zawsze staram się stworzyć warunki i atmosferę, które sprawią, że dziecko będzie czuło się dobrze, swobodnie i bezpiecznie, dzięki czemu jego rozwój będzie naturalny i niezahamowany.

Pani Sylwia
Opiekun grupy. Jestem mama i uważam ze wychowanie dzieci jest moja najlepsza praktyka życiowa. Dzięki temu zrozumiałam ze uwielbiam dzieci. Czas spędzony z dziećmi motywuje mnie do pracy i pozwala mi się cieszyć z dokonanych sukcesów. Jestem osoba energiczna, pełna pomysłów. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo dzieci i dbanie o ich prawidłowy rozwój. Ukończyłam szkołę średnia i mam bogatą wiedze na temat zdrowego żywienia.

Pani Ania
Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej i. Bohaterów Westerplatte – licencjat -studia pierwszego stopnia pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną z SP wspomagania Wszechstronnego Rozwoju Ucznia. Dzieci są inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Przebywanie z dziećmi pozwala na dostrzeganie indywidualnych ich potrzeb, kierowania w odkrywaniu świata i siebie samych. Jest matką i doświadczenie to zrodziło potrzebę bycia pedagogiem. Jest osoba cierpliwą, ciepłą i odpowiedzialną.

Pani Ania
Pomoc nauczyciela

Pani Kamila, Logopeda
Logopedia to kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.
Radosna przystań dla Twojego dziecka

Email:   przystanszkraba.gdynia@gmail.com