Przystań Szkraba - przedszkole gdynia

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do przedszkola Przystań Szkraba na rok szkolny 2018/2019.

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się wg kolejności zgłoszenia.
3. Rodziców zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Plan zajęć

6.30-7.50
Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka i inspirowane przez nauczycielkę, zabawy dydaktyczne, prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne  wynikające z potrzeb dzieci, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

7.50-8.30
nabywanie nawyków higieniczno-kulturalnych.
Śniadanie.

8.30- 9.00
Indywidualna praca z dzieckiem – gry dydaktyczne, wspieranie rozwoju mowy, pojęć matematycznych, sfery emocjonalnej. Zabawy dowolne dzieci podejmowane z własnej inicjatywy.

9.00- 9,45
Zajęcia i zabawy organizowane, inspirowane i prowadzone przez  nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych i wykorzystaniem ofert dzieci, ćwiczenia gimnastyczne, ruchowe, rytmiczne, badawcze, plastyczne.

9,45.00- 10.20
Toaleta, czynności higieniczne, wdrażanie do samoobsługi,
II Śniadanie – owoce i dojadanie I-ego śniadania,

10.20- 11.45
Wdrażanie do samodzielności, zachęcanie do czynności samoobsługowych.
Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy, dowolne, zespołowe i inspirowane przez nauczyciela, nabywanie umiejętności organizowania wolnego czasu.

11.45 – 12.30 
Przygotowanie się do obiadu, toaleta, czynności higieniczne,
Obiad.
Higiena jamy ustnej.

12.30-14.00
Wypoczynek: dzieci 2,5 – 3 letnie – chętne dzieci.
Planowane zajęcia dodatkowe poza podstawą programowa, tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci,
praca indywidualna kompensacyjno – stymulacyjna zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka
zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

14.00-14.15
Toaleta, czynności higieniczne,
Podwieczorek

14.15-17.30
Organizowana zabawa ruchowa przez n-la
Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.
Sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci oraz z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami.Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu!

Email:   przystanszkraba.gdynia@gmail.com